+

Uitnodiging jubileum 25 joor Jongerenkoor Culemborg

Beste oud-werkgroepleden en oud-koorleden,

Dit jaar bestaat het jongerenkoor 25 jaar en dat willen we graag samen vieren met jullie. Op zaterdagavond 22 juni aanstaande vieren we dit vanaf 19.00 uur met een feestelijk viering en een feestavond, waarvoor jullie van harte uitgenodigd zijn. Zie de bijgevoegde uitnodiging voor de details. Voor de feestavond zouden we graag willen weten wie er wel en niet komen en daarom het verzoek om je komst te melden via ac@jongerenkoorculemborg.nl. Voor de viering is aanmelden uiteraard niet nodig.

We zien jullie graag 22 juni!

Met vriendelijke groet,

Namens de stuurgroep van de Werkgroep Jongerenliturgie
Martin Franssen

JOKO-Uitnodiging-2