+

Het koor

Het jongerenkoor Culemborg werd eind 1987 opgericht om de liturgiegroepen ondersteuning te geven bij het verzorgen van vieringen in de kerk. De eerste repetitie vond plaats in 1988, waarbij ruim 25 enthousiaste jongeren aanwezig waren. Het enthousiasme van dirigent en jongeren slaat over op de parochie en bij de eerste jongerenviering met koor, bestaat de groep inmiddels uit zo’n 35 leden.

In de periode hierop volgend neemt het koor viermaal deel aan het jongerenkoren festival in Rijsbergen en groeit het ledenaantal verder naar ruim 70 leden, waarmee het koor het grootste jongerenkoor van Nederland wordt. In 1998 is ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan een CD uitgebracht met nummers welke een eigen plaatsje hebben binnen ons koor.

het-koor

Momenteel bestaat ons koor uit ongeveer 25 enthousiaste leden in de leeftijdscategorie van 12 t/m 38 jaar. We zijn een erg gezellig koor met een uitgebreid repertoire; van liturgisch tot pop, van éénstemmig tot driestemmig. Een gedeelte van het repertoire wordt gevormd door eigen vertalingen van en aangepaste teksten op bestaande popmuziek.


De stuurgroep

De stuurgroep is het bestuursorgaan van de werkgroep Jongerenliturgie. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit alle subgroepen, de dirigent en de voorzitter van de werkgroep Jongerenliturgie. Bij de stuurgroep ligt de eindverantwoordelijkheid voor het doen en laten van de hele werkgroep. De stuurgroep heeft een eigen secretariaat. Correspondentie e.d. loopt via dit secretariaat, in de hoop dat onze dirigent hiervan zoveel mogelijk verschoond blijft.

De stuurgroep bestaat momenteel uit 5 personen:

  • Vera Janssen, voorzitter (+ vertegenwoordiger liturgie)
  • Peter den Haan, secretariaat
  • Feya van Veen -de Ruiter, penningmeester en vertegenwoordigster koor
  • Martin Franssen, dirigent
  • Marilou Janssen, vertegenwoordiger activiteitencommissie

Het combo

In januari 1988 ontstond, tezamen met het jongerenkoor, het Combo, als begeleidingsgroep van het pas opgerichte jongerenkoor. Door de jaren heen heeft het Combo nogal wat personele wijzigingen ondergaan en is het steeds verder uitgegroeid tot een vaste waarde die het koor muzikaal ondersteunt bij haar vieringen.

Het combo heeft in het verleden veel lof toegezwaaid gekregen, vooral op het jongerenkoren festival in Rijsbergen, waar koor en combo meerdere malen aan mee hebben gedaan. Het combo is daar meerdere malen beoordeeld als zeer goed op elkaar ingespeeld en krijgt twee maal de hoogste waardering van de Jury. Twee jaar lang speelt het Combo dan ook met de door hen zelf toegekende titel van “Beste Combo van Nederland”.

Na een lastige periode zonder vaste begeleiding op piano is het combo nu weer op niveau. De huidige bezetting van het Combo ziet er als volgt uit:

  • Timo, Drum
  • Isaure, Toetsen/piano
  • Nynke, Dwarsfluit
  • Lisa, Dwarsfluit

Liturgiegroepen

De werkgroep jongerenliturgie begon in 1985 met het voorbereiden van jongerenvieringen. Toen in 1987 de werkgroep meer gestalte begon te krijgen werd de groep opgesplitst in twee groepen, de zogeheten dinsdaggroep en de donderdaggroep. Deze twee groepen bereidden om-en-om een viering voor. Later zijn de twee groepen weer samengevoegd doordat het lastig is om voldoende leden te vinden die helpen bij het voorbereiden van de vieringen.

In de eerste bijeenkomst van een vieringvoorbereiding wordt het thema gekozen aan de hand van ideeën van de groepsleden of de lezingen van de betreffende viering. Daarna wordt dit thema behandeld in onderlinge gesprekken, waarna de benodigde teksten, gedichten en liederen worden uitgezocht. Wanneer de viering klaar is krijgen de leden van de liturgiegroep verschillende taken toebedeeld zoals bet verzorgen van het welkomstwoord, voorgaan in gebed of de schriftlezing verzorgen.

De liturgiegroep heeft 3 vaste leden en voor elke viering worden er een aantal jongeren van het jongerenkoor gevraagd om mee te doen bij de voorbereiding. Door te rouleren werkt ieder koorlid eens per jaar mee aan het voorbereiden van een jongerenviering.


De activiteiten commissie

Oftewel kortweg de AC. Vanuit deze commissie binnen de werkgroep worden alle feesten, uitjes en andere activiteiten geregeld. Een aantal beroemde feesten waren o.a. het “Proud To Be Fout”feest, het feest met de vormelingen met onderdelen uit het tv programma “De Lama’s”, soundmix/playback shows, en nog veeeeeel meer! Elk jaar proberen we ook spetterend te beginnen of te eindigen. Zo hadden we afgelopen jaar een grote BBQ met Levend Stratego als opwarmertje. Ook vieren we bijvoorbeeld wel eens Sinterklaas, gaan we zwemmen, naar een pretpark, oftewel, teveel om op te noemen!